FaceBook

Způsob výuky

  • Interaktivní přístup - klademe důraz na odbourání prvotního ostychu a bariér v komunikaci v cizím jazyce a na okamžité využití nově nabytých jazykových dovedností v praxi. Vytváříme proto maximum situací, které mluvení podporují.
  • Rozvoj komunikačních schopností - naši lektoři se zaměřují především na užití Vašich teoretických poznatků v praxi formou nácviku situací každodenního života, popisem obrázků, diskuse s ostatními studenty, řešení aktuálních témat...tj. využití metod, jež vyžadují aktivní postoj studenta.
  • Do výuky zařazujeme i odbornou slovní zásobu (obchodní, pracovní aj.), neboť s obecným jazykem již klienti v běžné komunikaci do budoucna nevystačí.
  • K výuce využíváme moderní výukové materiály, včetně aktuálních příspěvků. Tištěná forma je doplňována audio i audiovizuálními metodami, které umožňují lektorům vést lekce podle současného evropského standardu.
  • Lekce mohou probíhat prezenčně v naší učebně v Praze 6 či online (odkudkoli).

připravované kurzy

Zobrazit všechny připravované kurzy