FaceBook

Jana - lektorka češtiny pro cizince

O mně: Už od základní školy se věnuji češtině, kultuře a umění. Češtinu a dějiny jsem si zvolila i za své budoucí povolání a připravila se na ně na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem vystudovala bohemistiku a historii. Hovořím anglicky, pasivně ovládám němčinu a také latinu.

Zkušenosti: Kromě práce v jazykových školách a vzdělávacích centrech jsem působila jako odpovědný redaktor v Literárních novinkách, dělala jsem i nelehkou práci jazykového redaktora  magazínu Pátek Lidových novin. Průběžně jsem se také věnovala doučování ČJ a dalších předmětů (angličtina, historie, hudba) na úrovni ZŠ, SŠ, připravovala jsem mladší studenty na přijímací zkoušky na SŠ nebo jsem pomáhala malým dětem s výukou čtení a psaní.

Zájmy: Mým velkým koníčkem je hudba, které se věnuji aktivně od 6 let do současnosti. Získala jsem teoretické i praktické hudební vzdělání na ZUŠ Petřiny v oboru Hra na klavír. Vedle hudby a literatury (české i světové) patří k mým favoritům ještě kultura, dějiny umění, film a v neposlední řadě sport.

Moje výuka: Ve svých lekcích češtiny preferuji nové a moderní přístupy k výuce jazyka. Moje lekce jsou velmi interaktivní, student mluví již od začátku většinu času lekce. Hodiny jsou zaměřeny na komunikační aktivity a porozumění, které doplňuje poslech, čtení a psaní. Používám všechny dostupné materiály a vybírám z nich podle individuální potřeby studenta. Obrázky a hry nejsou jen zpestřením, ale samozřejmou součástí výuky, díky níž studujeme gramatiku a slovní zásobu. I tradiční drilovací cvičení jednoho gramatického problému lze změnit v zajímavý rozhovor, kdy student nejen doplňuje správné formy, ale také je ihned používá v dialogu.

Hodiny jsou koncipovány tak, že během jedné lekce student zvládne nastudovat nový gramatický jev či slovní zásobu, procvičí ho v různých aktivitách a nakonec ho použije v praxi. A protože nejlepší způsob, jak se naučit nějakému jazyku, je vnořit se do něj co možná nejvíce, jsou moje lekce vedeny výhradně v češtině.

připravované kurzy

Zobrazit všechny připravované kurzy