FaceBook

Helena - lektorka angličtiny

O mně: Studuji Filosofickou fakultu UK v Praze, kde se soustavně věnuji jazykům - jak živým, tak těm, jimiž se dnes již nedomluvíme. Během studia jsem absolvovala řadu jazykových kurzů a složila mezinárodní zkoušky z angličtiny.

Zkušenosti: Výuce angličtiny se věnuji od roku 2005. Od té doby jsem působila jako lektorka v několika jazykových školách, kde jsem vedla kurzy individuální, skupinové i různě tematicky zaměřené či přípravné.

V Alfa Language Clubs-Praha vyučuji od roku 2009 a moc se mi tu líbí rodinná atmosféra a vždy individuální přístup ke studentům. Obvykle se tu studenti spřátelí nejen mezi sebou, ale i s lektory a vedením.

Moje výuka: Považuji za velmi důležité, aby studenti vnímali cizí jazyk jako svébytný celek propojený s určitou kulturou a myšlením, a přitom k němu přistupovali jako k něčemu zcela přirozenému. Snažím se tedy hodiny vést co nejvíce v angličtině a doplňovat látku reáliemi či zajímavostmi anglofonních zemí.

Ze zkušenosti vím, že se člověk nejlépe učí, pokud se baví a cítí příjemně, proto je jedním z mých hlavních cílů podnítit ve studentech zájem a zvědavost a následně je dobře připravit zejména na praktické využití jazyka. V mých hodinách tedy nechybí hry, ale ani klasická gramatická  či poslechová cvičení. Probranou látku vždy vsadím do kontextu a na závěr se studenty procvičím v praxi.

Zájmy: Ve volném čase se věnuji studiu dalších jazyků a kultur, nejvíce jsem si oblíbila řečtinu. Velmi ráda čtu, hlavně poesii a současnou českou prózu. Jsem také velkým fanouškem klasických britských sitcomů.

připravované kurzy

Zobrazit všechny připravované kurzy