FaceBook

Barbora - lektorka francouzštiny

O mně: Studuji ve 4. ročníku na Pedagogické fakultě UK specializaci francouzský jazyk-tělesná výchova. Rok jsem strávila ve Francii na univerzitě v Montpellier.

Moje hodiny: V Alfa Language Clubs-Praha učím druhým rokem. Vyhovuje mi průběh spolupráce, organizace a zprostředkování výuky včetně zázemí pro lektory a studenty. Zaměření svých hodin přizpůsobuji požadavkům klienta. Ráda pracuji s dětmi, ale i s dospělými.

Mým cílem je naučit klienta přirozenou a zábavnou formou všem jazykovým dovednostem, tj. slovní zásoba, výslovnost, mluvený projev, psaný projev a gramatika.

připravované kurzy

Zobrazit všechny připravované kurzy