FaceBook

Dětské kurzy

 • Vyučujeme cizí jazyky a všechny předměty z osnov ZŠ a SŠ (češtinu, matematiku, fyziku aj.). Výuku ve všech případech zajišťují aprobovaní pedagogové.
 • Výuka probíhá v našich učebnách v Praze 6 nebo online.
 • Děti připravujeme individuálně či ve velmi malých skupinách, což zajišťuje individuální a trpělivý přístup a šanci skutečně pro všechny.
 • Naše metody vycházejí z nejnovějších teorií a forem výuky cizích jazyků, které se soustředí na speciální potřeby dětské psychiky. Děti se hravou formou seznamují se základy cizího jazyka, ti větší se zdokonalují v konverzaci a rozšiřují slovní zásobu. Sázíme na to, že děti se u nás musí bavit a nebýt vystavovány stresu ze získání špatné známky. Jen když se dítě cítí dobře a není pod tlakem, dokáže podávat výkon. Výuka pak děti baví a učí se rády.
 • Studenty základních a středních škol připravujeme na přijímací zkoušky na vyšší typ škol i na maturitu. Pomáháme odstranit i přechodné nedostatky v běžné školní výuce a soustředíme se především na odbourání strachu z daného předmětu.
 • Výhodou individuální výuky je naprosté vyhovění požadavkům studenta bez jakéhokoli přizpůsobování se jiným studentům - co se naučíte a jak rychle, záleží výhradně na Vás. Nabízíme také možnost utvořit si vlastní skupinku (max. 5 studentů) a připravit si kurz "na míru". Vyberete si den a čas výuky, jazyk, případně zaměření výuky a cenu si mezi sebe rozdělíte.
 • Základním výukovým blokem jsou 2 po sobě následující vyučovací hodiny, tj. 2x45 min., nebo 1x60 min.

 

Kurzy pro seniory

 • Učit seniory nás baví.
 • Vždy se přizpůsobíme tempu výuky podle potřeby celé skupiny.
 • Výuka probíhá v našich učebnách v Praze 6
 • Seniory učíme ve velmi malých skupinách, což zajišťuje individuální a trpělivý přístup a šanci skutečně pro všechny.
 • Kurzy vypíšeme na základě poptávky pro skupinky 2 - 5 studentů.
 • Nabízíme možnost utvořit si vlastní skupinku (max. 5 studentů) a připravit si kurz "na míru". Vyberete si den a čas výuky, jazyk, případně zaměření výuky a cenu si mezi sebe rozdělíte.
 • Základním výukovým blokem je lekce v délce 60 min.

 

 

 

 

připravované kurzy

Zobrazit všechny připravované kurzy