FaceBook

Překlady a korektury

Z cizího jazyka - do češtiny (AJ,Fr,Ně, Rj)

1 NS

370,-

Z češtiny - do cizího jazyka ((AJ,Fr,Ně, Rj)

1 NS

390,-

Soudně ověřené překlady - do češtiny 1 NA 480,-

Soudně ověřené překlady - do cizího jazyka

1 NS

480,-

Méně žádané jazyky (It, Šp aj.) 1 NS dle domluvy podle cen překladatele

Překlad do druhého dne - expres (max. 8 stran)

1 NS

50-100 % příplatek

Samostatné korektury (bez překladu) - čeština

1 NS

80,-

Samostatné korektury (bez překladu) - cizí jazyk

1 NS

100,-

připravované kurzy

Zobrazit všechny připravované kurzy