FaceBook

Klára - lektorka angličtiny a němčiny

O mně: V průběhu studií jsem složila státní a mezinárodní zkoušky z obou jazyků. Od roku 2006 se soustavně věnuji výuce anglického a německého jazyka.

Zkušenosti: Začínala jsem s výukou dětí na základní škole a dále pokračovala ve výuce v jazykové škole v Mladé Boleslavi. Od roku 2007 jsem lektorkou v Alfa Language Clubs-Praha, kde vyučuji všechny možné typy kurzů, tj. přípravné ke zkouškám a k maturitě, individuální, intenzivní, firemní, skupinové. Práce lektora jazyků mě baví a přispívá k tomu i příjemné rodinné prostředí jazykové školy.

Moje výuka: Mým cílem je naučit studenta vyjadřovat v cizím jazyce své myšlenky a názory, což je -  a hlavně by měla být - dle mého názoru hlavní podstata výuky angličtiny/němčiny, kterou by se měl lektor řídit. Člověk by neměl umět jen porozumět, ale i pohotově reagovat a vyslovit svůj názor.

Během výuky ráda využívám učebnice, kde je student v kontaktu jak s mateřským, tak cizím jazykem. Student nemusí zdlouhavě vyhledávat slovní zásobu ve slovnících či na internetových stránkách, má zkrátka vše od autora učebnice tzv. "předkousané". Navíc při výuce využívám články týkající se témat, která studenty zajímají.

Mojí snahou je ukázat studentům, že výuku cizího jazyka nemusí brát jen jako nutnost, ale že se díky ní mohou dozvědět spoustu nových informací a odreagovat se od každodenních povinností a strastí. Snažím se, aby se studenti nestresovali, a proto na výuku chodili pravidelně.

připravované kurzy

Zobrazit všechny připravované kurzy