FaceBook

Příprava na zkoušky, maturitu a doučování

  • Studenty základních a středních škol připravujeme na přijímací zkoušky na vyšší typ škol i na maturitu. Pomáháme odstranit i přechodné nedostatky v běžné školní výuce.
  • Vyučujeme cizí jazyky a všechny předměty z osnov ZŠ a SŠ (češtinu, matematiku, fyziku aj.). Výuku vždy zajišťují aprobovaní pedagogové.
  • Studenty připravujeme individuálně či ve velmi malých skupinách.
  • Naše metody vycházejí z nejnovějších teorií a forem výuky cizích jazyků, které se soustředí na speciální potřeby dětské psychiky. Děti se hravou formou seznamují se základy cizího jazyka, ti větší se zdokonalují v konverzaci a rozšiřují slovní zásobu.
  • Sázíme na to, že děti se u nás musí bavit a nebýt vystavovány stresu ze získání špatné známky. Jen když se dítě cítí dobře a není pod tlakem, dokáže podávat výkon a nemá strach.
  • V rámci běžného kurzu se můžete připravit na všeobecné a základní státní jazykové zkoušky či na mezinárodně uznávané zkoušky, jako jsou např. PET, FCE, CAE (angličtina), DELF a DALF (francouzština), Zertifikat Deutsch a DaF (němčina) aj.
  • FCE (First Certificate in English) je mezinárodně uznávaná zkouška platící bez časového omezení. Složením této zkoušky se studentům otevírají dveře ke studiu na zahraničních školách, zaměstnání u zahraničních i tuzemských firem. Ve srovnání s FCE je zkouška PET (Preliminary English Test) o stupeň jednodušší a CAE (Cambridge Advanced English) o stupeň obtížnější. Naši lektoři mají k dispozici veškeré podklady nutné k úspěšnému složení těchto zkoušek.
  • Státní jazyková zkouška je dvojího typu: základní a všeobecná. Základní státní jazyková zkouška je jednodušší než např. FCE, všeobecná zkouška kromě výborného zvládnutí jazyka předpokládá také podrobné znalosti reálií, dějin a literatury.

připravované kurzy

Zobrazit všechny připravované kurzy