FaceBook

OBCHODNÍ KOMUNIKACE V ANGLIČTINĚ

For: Pre-intermediate / Intermediate 
       Upper-intermediate / Advanced
       for 5 - 10 students
       22 units/11 weeks

Alfa Language Clubs - Praha si je vědoma velké důležitosti, které sebou nese prohlubování dovedností českých manažerů v oblasti strategické a cílené komunikace v anglickém jazyce a jaký to má zásadní vliv na jejich úspěch v profesním i osobním životě. Tento speciální kurz je zaměřen na prohloubení komunikace v AJ a na rozvoj dovedností studentů efektivně komunikovat v různých profesních/obchodních kontextech.

Kurz Obchodní komunikace v anglickém jazyce je vyučován instruktorem s rozsáhlými pedagogickými zkušenostmi (2003-2010) v pozici přednášejícího/výzkumného pracovníka na univerzitách v Sydney a Melbourne a je založen na principu podobných předmětů vyučovaných na předních australských univerzitách.

Struktura kurzu:

 1. Efektivní písemná komunikace v obchodní angličtině
 2. Rutinní a pozitivní sdělení v obchodních dokumentech
 3. Negativní a přesvědčovací sdělení v obchodních dokumentech
 4. Psaná komunikace v oblasti personalistiky a práce s lidskými zdroji (recruitment)
 5. Ústní komunikace v oblasti personalistiky a práce s lidskými zdroji (recruitment)
 6. Komunikace v rámci týmové práce
 7. Mezilidská a mezikulturní komunikace

Cíle kurzu:

Celý kurz bude zakončen závěrečnou zkouškou. Po úspěšném absolvování kurzu by měli být studenti schopni:

 1. Analyzovat problémy v komunikaci, stanovit odpovídající řešení těchto problémů a demonstrovat porozumění komunikace v mezilidských vztazích;
 2. Demonstrovat vysoký standard efektivní písemné komunikace pro účely rozdílných druhů obchodních sdělení, jež reagují na konkrétní situace;
 3. Uskutečnit krátkou přednášku před malým publikem;
 4. Demonstrovat schopnosti pro efektivní práci v týmu; která bere ohled na případné kulturní/sociální odlišnosti mezi zaměstnanci;
 5. Komunikovat efektivně v různých profesních/obchodních a soukromých kontextech;
 6. Komunikovat efektivně ? ústní a písemnou formou ? pro účely získání zaměstnání.

ENGLISH BUSINESS COMMUNICATION

Alfa Language Clubs-Prague recognizes the importance of Czech business people gaining skills in strategic, targeted communication to be successful in both their business and personal lives. The present economic crisis, difficult as it is, also presents an opportunity to sharpen your skills, to develop and grow in order to emerge out of the crisis stronger than before. This course aims to broaden students? awareness and understanding of the sophistication and complexity of communication and to develop their ability to communicate effectively in a variety of business and personal contexts.

This course is modeled on similar courses taught in different Business and Commerce Schools/Faculties in Australian universities. The ?English Business Communication? will be taught by an instructor with extensive experience (2003-2010) as a lecturer/researcher in different Sydney and Melbourne-based universities.

Course Structure (topics to be covered):

 1. Effective Business Writing
 2. Routine and Positive Messages
 3. Negative and Persuasive Messages
 4. Written Communication for Employment
 5. Oral Communication for Employment
 6. Communication in teams
 7. Interpersonal and intercultural Communication

Learning objective:

Students are expected to pass an exam at the end of the course On completion of this unit students should be able to:

 1. Analyze communication problems, determine appropriate solutions, and demonstrate an understanding of interpersonal skills as associated with the effective management of people;
 2. Demonstrate a high standard of effective written communication;
 3. Demonstrate the capacity to deliver a brief formal oral presentation in front of a small audience;
 4. Demonstrate a capacity for teamwork that can embrace cultural difference and foster positive intercultural and international relationships;
 5. Communicate effectively in a range of international, global, ethical and environmental contexts;
 6. Communicate effectively for the purpose of gaining employment.

připravované kurzy

Zobrazit všechny připravované kurzy